Tiltak og Beredskapsplan

Tiltak og Beredskapsplan i Norvalves i forbindelse med Corona-virus utbrudd.

Norvalves har innført tiltak i forbindelse med Corona-virus utbruddet. Hvis en situasjon skulle oppstå hvor en kundes leveranse blir direkte berørt vil vi uten unødig opphold informere.

Nedenfor følger informasjon om våre tiltak og vår beredskapsplan.

 

Tiltak og Beredskapsplan i Norvalves i forbindelse med Corona-virus utbrudd

Norvalves jobber alltid for å sikre korrekte, og så korte leveringstider som mulig. Det pågående utbruddet av Korona-viruset påvirker alle og vi har gjort en del tiltak for å solidarisk redusere smittefaren og samtidig beholde vår leveringsevne.

Tiltak innført

 • Alle funksjonærer har tilgang til Norvalves sitt nettverk, mail og ERP system hjemmefra.
 • Daglig vask av alle dørhåndtak, brytere og berøringspaneler
 • De forskjellige skift i produksjonen bruker separate garderober.
 • Arbeidstid i produksjon er redusert med 15 min pr skift (totalt 30 minutter mellom skiftene) slik at ansatte på forskjellige skift ikke har fysisk kontakt.
 • Rutiner for varsling ved sykdom er skjerpet og ingen med selv «normale» forkjølelsessymptomer stiller på arbeidsplassen før leder er konferert.
 • Midlertidige instruks for karantene/hjemmekontor er innført
 • Reiserestriksjoner er innført
 • Kritiske leverandører er fulgt opp
 • Bedriftshelsetjeneste er en aktiv støttespiller og bidrar med råd når nødvendig.

Beredskapsplan

 • Beredskapsplanen har tre nivåer: Grønn, Gul og Rød.
 • Hvis Kritiske leverandører eller Norvalves blir direkte berørt av Corona visuset vil det iverksettes en rekke tiltak.
 • Hvis det er fare for forsinkelser, vil alle berørte kunder varsles.
 • Alle funksjonærer vil kunne jobbe fra hjemmekontor, men kontoret vil bemannes med 1 person.

Hvis ønskelig kan en versjon av beredskapsplanen sendes pr mail.

Foreløpig opplever Norvalves ingen problemer med leveringer og heller ingen av våre ansatte er smittet. Vi har også et minimumslager av deler fra alle leverandører klassifisert som Svært Kritiske Leverandører (critical level A).